sofie

Popmuziek

  • sofie 
Popmuziek is grofweg alle muziek die populair is, dat wil zeggen alle muziek welke een breed publiek aantrekken. De platenspeler en radio zijn belangr

Vormen en genres

  • sofie 
De vormen en genres van de klassieke muziek zijn voornamelijk maar niet uitsluitend onder te verdelen in: Aria Cantate Concerto Mis Opera Oratorium S

Scholing van de muziek

  • sofie 
Met betrekking tot muziek zijn er verschillende scholingen mogelijk. Veel amateurmusici en kinderen volgen muziekles via een muziekschool. Kinderen kr

R&B

  • sofie 
Uit de combinatie tussen jazz, gospel en blues kwam omstreeks 1950 een nieuwe soort muziek op het toneel, de Rhythm-and-blues. Uit R&B ontstond vervol

Jazz

  • sofie 
In New Orleans zag jazz haar eerste licht. Jazz ontstond uit een kruisbestuiving van ragtime en blues, Franse marsmuziek, folk en negrospirituals. Oms

Romantiek en modern klassiek

  • sofie 
De Romantiek is de periode van 1815 tot 1910 en hierna volgt het moderne klassiek. Dit is alle klassieke muziek van de 20e en 21e eeuw. Ten tijde van