Klassieke muziek

Vormen en genres

  • sofie 
De vormen en genres van de klassieke muziek zijn voornamelijk maar niet uitsluitend onder te verdelen in: Aria Cantate Concerto Mis Opera Oratorium S

Romantiek en modern klassiek

  • sofie 
De Romantiek is de periode van 1815 tot 1910 en hierna volgt het moderne klassiek. Dit is alle klassieke muziek van de 20e en 21e eeuw. Ten tijde van

Barok en classicisme

  • sofie 
De muziek tijdens de Barok (van 1600 tot 1750) en het Classicisme (van 1750 tot 1820). Ten tijde van de Barok veranderde er veel op het vlak van de mu

Oudheid en vroege middeleeuwen

  • sofie 
In de muziektheorie behelst de oudheid de geschiedenis van de muziek tot aan het jaar 500 na Christus. De vroege middeleeuwen omvat de periode van 500

Middeleeuwen en renaissance

  • sofie 
De muziek in de middeleeuwen (1000 tot 1450 na Christus) en de renaissance (1450 tot 1600 na Christus). Het ontstaan van de polyfonie was de grootste