Barok en classicisme

  • sofie 

De muziek tijdens de Barok (van 1600 tot 1750) en het Classicisme (van 1750 tot 1820).

Ten tijde van de Barok veranderde er veel op het vlak van de muziek. De monodie en harmonie doen hun intrede en hieruit ontstonden de cadansen. Ook de meeste moderne muziekinstrumenten vinden in deze periode hun intreden tot de muziek. De Barok ziet de geboorte van zowel strijk als blaasinstrumenten. Waar vóór de Barok vooral het vocale aspect van de muziek veranderde, veranderd tijdens de Barok en erna vooral het instrumentale aspect van de muziek. Het sterven van Johann Sebastian Bach te Leipzig op 28 juli 1750 luide het einde van de Barok in. Johann Sebastian Bach was een Duitse componist, organist, klavecinist, violist, muziekpedagoog en dirigent, welke een onuitwisbaar stempel drukte op de klassieke muziek. Melodie, harmonie en ritme, maar ook diverse muziekstijlen uit zijn tijd evenals bepaalde dansvormen combineerde hij en bracht hij samen tot een muziekstuk. Hij wordt door de meeste muziekwetenschappers beschouwd als een van de grootste en invloedrijkste componisten uit de geschiedenis van de klassieke muziek. Vlak voor zijn dood en in de jaren erna was de mening dat hij ouderwets was en niet genoeg mee ging met zijn tijd. Dit was van invloed op het grotendeels vergeten van zijn werk. Dit met uitzondering van zijn orgel- en klavecimbel werken. Pas in de 20e eeuw werden verschillende werken herontdekt en kenden men hem de status toe van een van de grootste en invloedrijkste componisten uit de geschiedenis.

Aan het Classicisme (de periode van 1750 tot 1820) ontleent de klassieke muziek haar naam. Het behelst in de muziekgeschiedenis een zeer korte periode van nog geen eeuw. Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn en Ludwig van Beethoven zijn degene die het meest bijdroegen aan de muziek in deze periode. Een belangrijke ontwikkeling was het integrale gebruik van tekens om de dynamiek te noteren zoals p voor zacht en f voor sterk of luid. Dit kwam voort uit de de zogenaamde Mannheimer Schule. De opmars van de pianoforte maakt in deze periode de weg vrij voor het intreden van de piano op het toneel van de muziek, en er ontstonden enkele nieuwe vormen van muziek zoals de symfonie- en sonatevorm. Het symfonieorkest en strijkkwartet doen in deze periode ook hun intreden tot de muziek.

De contrapuntische technieken en homofone zetting rekenen af met de barokperiode. De barokke danssuite maakte plaats voor het divertimento en de serenade. De serenade was een nieuwe vorm welke licht van stijl is en bedoeld was als avondmuziek. Beethoven en Schubert maakte de overgang van het classicisme naar de romantiek en zo kwam er na 70 jaar een einde aan het Classicisme.