sofie

Popmuziek

  • sofie 
Popmuziek is grofweg alle muziek die populair is, dat wil zeggen alle muziek welke een breed publiek aantrekken. De platenspeler en radio zijn belangr

Vormen en genres

  • sofie 
De vormen en genres van de klassieke muziek zijn voornamelijk maar niet uitsluitend onder te verdelen in: Aria Cantate Concerto Mis Opera Oratorium S

Scholing van de muziek

  • sofie 
Met betrekking tot muziek zijn er verschillende scholingen mogelijk. Veel amateurmusici en kinderen volgen muziekles via een muziekschool. Kinderen kr

R&B

  • sofie 
Uit de combinatie tussen jazz, gospel en blues kwam omstreeks 1950 een nieuwe soort muziek op het toneel, de Rhythm-and-blues. Uit R&B ontstond vervol

Jazz

  • sofie 
In New Orleans zag jazz haar eerste licht. Jazz ontstond uit een kruisbestuiving van ragtime en blues, Franse marsmuziek, folk en negrospirituals. Oms

Romantiek en modern klassiek

  • sofie 
De Romantiek is de periode van 1815 tot 1910 en hierna volgt het moderne klassiek. Dit is alle klassieke muziek van de 20e en 21e eeuw. Ten tijde van

Barok en classicisme

  • sofie 
De muziek tijdens de Barok (van 1600 tot 1750) en het Classicisme (van 1750 tot 1820). Ten tijde van de Barok veranderde er veel op het vlak van de mu